Database Ontwerp (derde druk en tweede oplage)
J.H. ter Bekke

Het boek
Database ontwerp is bedoeld om gegevensstructuren zodanig te formuleren dat zij gebruikers een correcte weerspiegeling geven van de werkelijkheid. Bovendien vormt het database ontwerp de basis voor database management systemen.
Dit boek behandelt de fundamentele begrippen en algemeen geldende principes voor database ontwerp. De meeest recente ontwikkelingen in het vakgebied vormen het uitgangspunt.

Publicatiegegevens