Index Manual Xplain DBMS versie 5.8

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Manual Xplain DBMS

(basis) typenaam106
+ commando173
- commando173
< commando154
<< commando155
<Backspace> toets100, 104
<Del> toets100
<Delete> toets104
<Enter> toets98, 102
<PF1> toets98, 100
<Return> commando174
<Return> toets98, 103
<Tab> toets103
> commando154
>> commando154
# opdracht (voor opnemen commentaar)37, 134
A | A commando171 Top of Index
Abstractiehiërarchie6
Access Type (AT)42, 176
ACCESS11, 249
Acties in een applicatie159
ADD (toevoegen (basis)typen)112
ADD (toevoegen van attribuut aan een type)122
Aggregatie21
Any14, 66
AP42
APPEND272
Appendices273
Applicatie-menu152
Applicatie175
Applicatiegenerator15
Arbiter246
Architectuur8
Assign-opdracht132
AT42
Attributen in rekenkundige expressies56
Attribuut21
Attribuut selectie specificatie40
Attribuutnaam106
Attribuutpad42
Autorisatie204, 245
BACKUP98
B | Base11 Top of Index
Base-opdracht127
Basistype11, 20
Blok24, 177, 194
Boolean232
Brongroep249
BUFFER145, 272
C | C commando172 Top of Index
CASCADE/RESTRICT-schakelaar226
Categorie23
CHECK149
CLEAR (verwijderen van alle datadefinities)137
CLEAR instance(s)168, 239
Combine68
COMMANDS108, 126
Commentaar in de query95
Conceptueel model26
Configureren289
Constant-opdracht132
Controles in een applicatie159
Conversiefuncties70
Convertibility26
Count14, 65
Current block151, 222
Current instance151, 222
Current field151, 236
Current included type (CIT)193
D | D commando172 Top of Index
Data definitie107
Data manipulatie138
Data editor18
Database locking111, 140
Database administrator98
DATABASE: manipulatie op databases253
Databasemodel101
Databasenaam106
Databases directory96
Date232
Datef functie70
Datumfuncties69
Dayf69
dba98
DBA-groep10, 107, 247
DDL HELP111
Decompositie22
Default129, 235
Default restrictie129
Defaults163
DEFINE10
Delete opdracht14, 37, 86
DELETE (verwijder database)109
DELETE (verwijderen (basis)typen)118
DELETE (verwijderen van attribuut uit een type)123
DELETE (regel uit query-tekst verwijderen)145
DELEXT (DELete EXTensie)149
Delfts Diagram6
Diagram4
DIALOGUE (interactieve datadefinitie)108, 112
Dialoogafhandeling98
DOCUMENT270
Doelgroep249
DOMAIN120
Domein12, 37, 163, 235, 238
DOWN152, 221
Dynamische restrictie129
E | Echo-opdracht37, 94 Top of Index
EDIT (query-EDIT-menu)142
EDIT KOPREGEL bij picklist215
EDITOR (manipulatie op één type d.m.v. commando's)139, 170
Eigenschap4, 21
End10, 96
ET79
EXECUTE (query uitvoeren)142
EXIT10, 98
EXPORT rapport268
Expressies132
Extend opdracht14, 36, 76
Extensie zonder set-functie77
Extensie met set-functie79
Extensie-type79
F | F1100 Top of Index
FILTER152
FILTER-optie155, 226
FIND rapport267
FOOTER170, 271, 273
Formaten37
G | Gegevensbescherming245 Top of Index
Gegevensdefinitie11
Gegevensmanipulatie13
Generalisatie5, 22
GENERATE138
GENERATE Type-selectiescherm149
Get opdracht13, 36, 38
Get7, 40
Globale structuur9
GRALL256
GRALL (GRANT ALL) (attribuutrecht)261
GRALL (GRant ALL op samengesteld type)263
GRANT255
GRANT (rechten verlenen op typen)258
GRANT (attribuutrecht)260
Groep32
Groepen met doorgeefrecht247
Groepen zonder doorgeefrecht247
GROUP: manipulaties op subgroepen252
H | H commando174 Top of Index
Head68
HEADER169, 271, 273
HELP11, 98
Herkenner245
HISTORY149
Homoniem27
I | I commando171 Top of Index
ID (IDentificatie) in panel196
Identificatie20, 180
IDentification198
IMPORT147
IMPORT rapport268
IN PICK219
Included Type (IT)176
Index293
Init-opdracht12, 129, 163, 235
Init default205
INLOGGEN96
Input-functie73
Insert opdracht14, 37, 85
INSERT rapport267
Inserting mode101
Installeren289
Instance20
Instance selectie specificatie43
Integer106, 231
Integer functie70
Integriteitsregel5
Isdate69
Its40
J | JOIN268 Top of Index
JUMP144
JUMP271
K | KEEPEXT (KEEP EXTensie)149 Top of Index
Koppelattribuut194
Kopregel van Picklist211, 212, 214
L | L commando173 Top of Index
LAYOUT187
LIST (permissies op typen/attributen)264
LISTING (verwerking van databasemodel in rapport)137
LISTING140
Literatuur292
Lock140
Locking111
Loginname70
Logische expressie50
LOOKUP (toon onderliggende typen)125, 147
Lt commando173
M | Manager246 Top of Index
Manipulatie138
MANIPULATIE-scherm138
Manipulatietaal36
Max14, 64
Menustructuur97
Metatabellen9
Min14, 65
MODEL (toon databasemodel)124
MODEL99
MODIFY (wijzigen (basis)typen)119
MODIFY picklist209
Monthf69
Mutatie-opdracht37
N | N commando173 Top of Index
NAME119
Nesting176
Nesting van een instance32
Nesting van een type33
NEW (voeg database toe)108
NEW picklist209
NEW rapport266
Newdate69
Nil14, 67
NOTRACE148
O | Omkeerbaarheid5, 26 Top of Index
Ontleden22
Ontledingsboom28
Ontledingsboom van een instance30
Ontledingsboom van een type31
Opsomming113
Opstartparameters289
Opvragingsopdracht36
OUTPUT147
P | PAGING (attribuutlijst)261 Top of Index
Panel151, 175
Paneleditor-menu185
Panelgebruik220
Panelgenerator175
Panels178
PANELS139
Panelstructuur187
Patroon113
PF3=REPEAT VALUE233
PF3=SYSTEM DATE233
Picklist-menuscherm207
Picklisteditor211
Picklisten180
Picklistgebruik241
Picklistgenerator17
Pijltjestoets100, 101, 195
Prefix21, 92, 106
PREFIX121
Presentatie van query-resultaten93
PRINT rapport267
Privacy245
Problemen290
Profiel van rechten246
Purge-opdracht13, 133
Q | QUERY138, 140 Top of Index
Quick Generator138
QUICKGEN (dynamische panelgenerator)149, 183
R | RAPPORTEDITOR270 Top of Index
RAPPORTGENERATOR265
RAPPORTMENU266
Real106, 231
Real functie70
Rechten245
REFER naar picklist209
Rekenkundige expressie52
Rekenkundige expressies bij attribuutselectie53
Rekenkundige expressies bij instance-selectie54
RELATE (toon gerelateerde typen)125, 147
Relateerbaarheid5, 26, 164, 223, 231, 235
Relatibility26
RELATION (wijzigen specialisatie <=> aggregatie)122
REMOVE rapport267
REMOVE text272
RENAME (wijzig databasenaam)110
RENAME rapport267
REPEAT VALUE233
REPLACE144, 272
Reports directory96, 266
RESTORE98
Restrictie12
RESULT148
REVALL256
REVALL (REVOKE ALL) (attribuutrecht)261
REVALL (REVoke ALL op samengesteld type)263
REVOKE255
REVOKE (attribuutrecht)260
REVOKE (rechten intrekken op typen)261
Rol106
Rol-attribuut92
Rolnaam21
RUN-TIME picklist210
S | S commando 172 Top of Index
Samengesteld type12, 20
SAVE143
SAVE rapport271
Schermopmaak101
SEARCH143, 270
SELECT (selecteer database)110
SELECT bij USE PICKLIST243
SELECT rapport267
SELECT: wijzigen van de brongroep251
Selectie met behulp van de identificatie43
Selectie met behulp van een voorwaarde43
Selectie met behulp van wildcards in voorwaarden44
Selectievoorwaarden226
Semantisch model1, 4, 26
Set-functie14, 63
SETUP106
SHOW panelstructuur187
Some14, 67
SORT271, 273
Specialisatie5, 88
Specialisatieblokken164, 236
Specialiseren23
Standaard schermindeling98
String editor100
String106, 231
String functie68, 70
STRIP272
Subset-invariant28
SUBTRACT268
Synoniem22, 27
Syntax (data definitie)274
Syntax (data manipulatie)282
SYNTAX274
Systeemgrenzen106
Systeemvariabelen70
Systemdate70
T | TABSET271 Top of Index
Tail68
Tekst175
Teksttoets105
TEXT143, 271
Timedif69
TOP >> commando155
Total14, 65
TRACE148
Traject113
Transacties176
Type-opdracht128
Type4
TYPE: manipulaties op typen/attributen256
typenaam106
Typeover mode101
U | Uitbreidingsopdracht36 Top of Index
UITLOGGEN96
Underscore21
UNIQUE272
UNLOCK111, 140
UP152, 221
Update opdracht14, 37, 87
USE10
USER: manipulaties op gebruikersrechten250
V | Value opdracht14, 71 Top of Index
Value-opdracht zonder value-specificatie36
Value-opdracht met value-specificatie36
Value-specificatie72
Veld178, 196, 272
Veldaanduidingen199
Veldscheidingsteken toevoegen bij IMPORT271
Vergelijking45
Verplaatsing van de veldcursor161
Verwijdering13
Voorwaarden45
W | Waardebeperking113 Top of Index
WARENHUIS273
Wdayf69
Wiskundige functie55
X | Xplain96
Y | Yearf69
Z | Top of Index
Manual Xplain DBMS